مجید اخشابی » مطالب و مقالات » مطالب و مقالات موسیقایی

موسیقی و تصویرهای انسانی

موسیقی و تصویرهای انسانی

29 آبان 1400 , بازدید ها: 76

بسیاری از مردم موسیقی را خالص ترین هنر یا هنری انتزاعی می دانند که چندان از [..]

موسیقی شناسی قومی معاصر

موسیقی شناسی قومی معاصر

4 مرداد 1400 , بازدید ها: 858

در حال حاضر به تدریج به نوعی بلوغ حقیقی در ارتباط با عرصه‌هایی مانند موسیقی [..]

موسیقی مازندران

موسیقی مازندران

14 خرداد 1400 , بازدید ها: 114

در بند هشن از تألیفات دینی دوره ساسانی آمده است که: مازندران مرکز سکونت دیوهای [..]

موسیقی گلستان

موسیقی گلستان

14 خرداد 1400 , بازدید ها: 275

استانی که در تقسیمات جدید کشور به عنوان گلستان می شناسیم [..]