مجید اخشابی » گنجینه ادبی » کشکول شیخ بهایی

کشکول شیخ بهایی 4

کشکول شیخ بهایی 4

11 اردیبهشت 1398 , بازدید ها: 921

شخصی از ابدال گفته است كه: در بلاد مغرب،‌ گذرم به پزشكی افتاد، كه بيمارانی، دور [..]

كشكول شيخ بهايی 54

كشكول شيخ بهايی 54

22 اسفند 1397 , بازدید ها: 1 112

گفته اند: فضايل هنديان سه چيز است: كليله دمنه،‌ و بازی شطرنج،‌ و اعداد نه گانه [..]

کشکول شیخ بهایی 3

کشکول شیخ بهایی 3

8 اسفند 1397 , بازدید ها: 585

عید یکصد ساله و از رسوم هندیان از کشکول شیخ بهایی [..]

کشکول شیخ بهایی 2

کشکول شیخ بهایی 2

8 آذر 1397 , بازدید ها: 956

سخنان حکیمانه و قضای نماز سی ساله را از کشکول شیخ بهایی در این مطلب بخوانید [..]

کشکول شیخ بهایی 101

کشکول شیخ بهایی 101

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 1 641

بشر بن منصور از عابدان بود. روزی نمارش به دراز کشید. و چون نگریست مردی را دید [..]

کشکول شیخ بهایی 100

کشکول شیخ بهایی 100

31 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 419

عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت [..]

کشکول شیخ بهایی 99

کشکول شیخ بهایی 99

17 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 328

به حکیمی گفتد: چیزی برتر از طلا دیده ای؟ گفت: بلی قناعت، و ناظر به این معنی است [..]

کشکول شیخ بهایی 98

کشکول شیخ بهایی 98

10 فروردین 1393 , بازدید ها: 1 271

از آنجا که تجانس از پایه های برادری و دوستی است، بسیاری خرد و فضیلت، ایجاب می [..]

کشکول شیخ بهایی 97

کشکول شیخ بهایی 97

18 اسفند 1392 , بازدید ها: 1 408

بدانکه به زشتی یاد نمودن (غیبت) صاعقه ای کشنده است و آنکه غیبت ورزد، همچون کسی [..]

کشکول شیخ بهایی 96

کشکول شیخ بهایی 96

5 اسفند 1392 , بازدید ها: 1 393

عارفی گفته است: مباد! با همه اصراری که در دعا داری، تاخیر عطای پروردگار نومیدت [..]

کشکول شیخ بهایی 95

کشکول شیخ بهایی 95

29 بهمن 1392 , بازدید ها: 1 455

زهد، دو گونه است: یکی زهد عامه و آن زهد ظاهری است و دیگر زهد خاصه و آن چنان است [..]

کشکول شیخ بهایی 94

کشکول شیخ بهایی 94

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 1 503

بطلمیوس گفت: بیماری، زندان جسم است و غم، زندان روح. ابن ابی صادق طبیب، زیباروی [..]

کشکول شیخ بهایی 93

کشکول شیخ بهایی 93

6 بهمن 1392 , بازدید ها: 1 272

دو تن از صاحبدلان در مجلس مذاکره و مباحثه ساعتی همنشین شدند و با هم گریستند. [..]

کشکول شیخ بهایی 92

کشکول شیخ بهایی 92

30 دی 1392 , بازدید ها: 1 673

بدان که تو زمینی هستی و از جنس خاک آفریده شده ای و بهره تو از خاک بدنت می باشد، [..]

کشکول شیخ بهایی 91

کشکول شیخ بهایی 91

24 دی 1392 , بازدید ها: 1 495

در حدیث آمده است: چون با کسی دوست شدید، نام او و نام پدرش و دودمانش و نشانی [..]

کشکول شیخ بهایی 90

کشکول شیخ بهایی 90

16 دی 1392 , بازدید ها: 1 381

اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال مگسی ارزش داشت قطره ای از آن را به کافر نمی [..]

کشکول شیخ بهایی 89

کشکول شیخ بهایی 89

2 دی 1392 , بازدید ها: 1 693

در کتاب «انیس العقلاء» آمده است که: راه و رسم پادشاهان ایران آن بود که چون یکی [..]

کشکول شیخ بهایی 88

کشکول شیخ بهایی 88

25 آذر 1392 , بازدید ها: 1 276

بزرگی گفت: ما به درستی تشخیص مقدار چیزی که می بینیم، یقین نداریم. و نیز بر [..]

کشکول شیخ بهایی 87

کشکول شیخ بهایی 87

18 آذر 1392 , بازدید ها: 1 504

منصور _ خلیفه عباسی _ به سفیان ثوری گفت: ای اباعبدالله! چه چیز تو را از آمدن به [..]

کشکول شیخ بهایی 86

کشکول شیخ بهایی 86

10 آذر 1392 , بازدید ها: 1 333

در یکی از کتب تاریخی آمده است که: انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و او را در خانه [..]