مجید اخشابی » گنجینه ادبی » کتابهای جبران خلیل جبران

پيامبر و ديوانه: از خانه

پيامبر و ديوانه: از خانه

27 فروردین 1398 , بازدید ها: 1 787

آنگاه بنایی پیش آمد و گفت با ما از خانه سخن بگو و او پاسخ داد و گفت: از خیال [..]

نُه کتاب: رحم کن ای نفس من

نُه کتاب: رحم کن ای نفس من

10 شهریور 1392 , بازدید ها: 2 226

چرا گریانی ای نفس من تو که به ناتوانی ام آگاهی؟ اشکهای جاری ات بران است و مجروح [..]

نُه کتاب: جنايتكار

نُه کتاب: جنايتكار

11 تیر 1392 , بازدید ها: 1 930

مرد جواني قوي هيكل و درشت اندام؛ كه گرسنگي ضعيفش كرده بود. بر گذرگاه بخشش [..]

نُه کتاب: روز تولدم 2

نُه کتاب: روز تولدم 2

2 تیر 1392 , بازدید ها: 1 902

همیشه بشریت را دوست داشته ام. آری .... بسیار دوست داشته ام! به عقیده من انسان [..]

نُه کتاب: روز تولدم

نُه کتاب: روز تولدم

26 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 906

در اين روز، مادرم مرا به دنيا آورد. بيست و پنج سال پيش، در چنين روزي، سکوت، مرا [..]

نُه کتاب: دو کودک

نُه کتاب: دو کودک

12 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 837

شاهزاده بر آستانه قصرش ايستاد و جمعيتي را که در باغ قصر گرد آمده بودند ندا داده [..]

نُه کتاب: خانه خوشبختي

نُه کتاب: خانه خوشبختي

22 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 373

قلب من از درونم خسته شد. مرا وداع گفت و به خانه خوشبختی رفت.. وقتی به آنجا که ـ [..]

نُه کتاب: ما و شما 2

نُه کتاب: ما و شما 2

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 301

ما نغمه دلربای نهاوند را تصنیف کردیم و بر تارها نواختیم و با آن ارواح عاشقان [..]

نُه کتاب: ما و شما 1

نُه کتاب: ما و شما 1

11 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 355

ما فرزندان اندوهيم و شما فرزندان شادی. ما فرزندان اندوهيم و اندوه سايه ی خدايی [..]